Intuitivt tildelingsværktøj

Forny din arbejdsgang ved miniudbud og direkte tildeling. Tildeling.dk understøtter og dokumenterer tildeling af opgaver på rammeaftaler. Det grundlæggende princip for IT-løsningen er enkelthed.

Er du ordregiver? Alt dokumentation på opgaven er samlet et sted. Det giver overblik, og det sikrer dokumentation i forhold til politikere, erhvervsliv og revision. Tildeling.dk hjælper jer sikkert igennem hele tildelingsprocessen og sikrer, at alle delprocesser sker i overensstemmelse med gældende regler.

Er du tilbudsgiver? Som tilbudsgiver er det nemt at stille spørgsmål, modtage svar, afgive tilbud og blive adviseret om resultatet af tildelingen.

IT-understøttelse til decentrale tildelinger

Rammeaftaler med flere leverandører med ordretildeling via miniudbud og/eller direkte tildeling skal understøttes elektronisk. På udbudsområdet opleves en stigende tendens til at ordretildelingen sker decentralt og løbende. Det være sig på håndværkerydelser, ingeniørydelser, arkitektydelser, inventar, IT-udstyr mv.

Elektronisk tildelingsværktøj – enkelt og brugervenligt

Brugergrænsefladen og funktionalitet er lavet til decentrale medarbejdere i det offentlige. Det vil sige brugere, der ikke nødvendigvis kender udbudslovgivningen og de juridiske fagtermer. Kodeordet er således brugervenlighed – således også for tilbudsgivere.

Eksisterende kunder på løsningen laver op til 200 tildelinger i løsningen om året på hver rammeaftale og har mellem 10-50 brugere, der hver især kan udføre tildelinger på rammeaftalen. Tildeling.dk understøtter ligeledes dokumentationen af samtlige tildelinger.

Ét abonnement - ubegrænset antal brugere

Tildeling.dk er en abonnementsbaseret IT-løsning uden brugerbegrænsning. Med et årligt abonnement kan jeres organisation have så mange brugere/opgaver og delaftaler tilknyttet, som I skønner, der er behov for.

Tildeling.dk logo