Krav om elektronisk kommunikationsmiddel

Siden implementering af kravet om gennemførelse af udbud via et elektronisk kommunikationsmiddel, har de fleste ordregivere gjort brug af forskellige udbudssystemer for opfyldelse af reglerne herom.

Det elektronisk kommunikationsmiddel skal opfylde følgende specifikke krav jf. bekendtgørelsens § 4:

  1. At dataintegriteten og fortroligheden af ansøgninger og tilbud beskyttes.
  2. Kun bemyndigede personer kan fastsætte eller ændre datoerne for åbning af ansøgninger og tilbud.
  3. Det nøjagtige tidspunkt og den nøjagtige dato for modtagelse af ansøgninger og tilbud kan fastslås med sikkerhed.
  4. Kun bemyndigede personer har adgang til at gøre sig bekendt med indholdet af ansøgninger og tilbud efter åbningen af disse.
  5. Give oplysninger vedrørende de specifikationer, der er nødvendige for elektronisk afgivelse af ansøgninger og tilbud, herunder kryptering og tidsstempling.

De ordregivende myndigheder skal være opmærksomme på, at ovenstående specifikke krav i bekendtgørelsens § 4, ligeledes omfatter kontrakter indgået efter afsnit II i udbudsloven – herunder genåbning af konkurrencen ved miniudbud.

Anvendelse af E-mails og lignende i forbindelse med miniudbud opfylder således ikke ovenstående, men det gør Tildeling.dk.

Læs mere om det elektroniske tildelingsværktøj Tildeling.dk

Elektronisk tildeling